nuwe-wyn

’n Gedeelte wat my telkens konfronteer met hierdie nuwe dimensie wat oopgaan in ons lewens as gelowige volgelinge van Jesus, is Joh. 14:12-14.

Luister mooi wat Jesus self hier vir ons sê: "Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen."

As gelowige...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe - Deel 62

Een van die mees aangrypende prentjies oor wat dit beteken om prakties toe te laat dat die Heilige Gees totaal in beheer sal wees van jou hele lewe, is dit wat Jesus daar in Johannes 15:4-5 vir ons geteken het.

Daar staan: “Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.

Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe - Deel 61

Ons is besig om met mekaar te gesels oor wat dit prakties beteken om as volgeling van Jesus gelowig te lewe onder die beheer en leiding van Sy Gees wat hierbinne ons is.

Soos wat ons leer om te luister na die stem van Jesus Christus en dit leer gehoorsaam, veroosaak dit dat ons nie meer impulsief reageer op wat ons ou vlees of ou natuur van nature was om te wil doen nie.

Dit is soos daar in Spr. 3:5-8 staan: “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken Hom in...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 60

Ons leef in so verwarde wêreld waar die term “Christen” gebruik word om aan te dui dat iemand deel is van die een of ander “Christelike kerk” êrens in die wêreld.

Om so ’n bietjie hierdie verwarring te ontduik, praat ek eerder van “om ’n gelowige volgeling van Jesus Christus te wees”. Waarmee ek dan ten minste drie dinge probeer beklemtoon:

1. Net iemand wat erens in sy of haar lewe ’n persoonlike geloofsontmoeting gehad het met ’n lewende Jesus Christus en Hom herken en erken het as die...

Read more: Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 59