• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424
breaking through

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes 1:14 1983-vertaling

Die evangelie volgens Johannes begin met woorde en beelde wat bekend was binne die Hellenistiese (Griekse) taal en wêreld waarin dit geskryf is. Woorde soos logos wat vertaal is met “die Woord” en beelde soos lig en donker sou vir die eerste lesers baie bekend geklink het.

Volgens die ou Griekse...

Read more: Kom ons stap in sy voetspore

rock-of-ages-burrington-combe

Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, waar ek altyd die veiligheid mag vind wat U tot my redding beskik het, want U is my rots en my vesting. Psalm 71:3

In 1763 is eerw Augustus Toplady in 'n donderstorm vasgekeer. Hy het in 'n skeur in 'n rots van 'n honderd voet hoog, skuiling gesoek. Daar word vertel dat hy 'n speelkaart uitgehaal het en die woorde van "Rock of Ages" (Eewge rots, geklief vir my) agterop neergeskryf het. Indien jy Burrington Combe in Engeland besoek, sal jy 'n...

Read more: My rots en my vesting

bread

Die Here sê toe vir Moses: “Ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle: Teen skemeraand sal julle vleis eet en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê sodat julle kan besef dat Ek die Here julle God is. ... Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: “Wat is dit dié?” want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle: “Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet." Eksodus 16:11-12, 15

Walliesers hou nog altyd van sing. In die 1700's was...

Read more: Bread of Heaven

am-colony-montage1

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Romeine 8:37-39

Horatio Spafford (1828-1888) was a ryk Chicago regsgeleerde met 'n vooruitstrewende regspraktyk, 'n pragtige huis, vrou, vier dogters en 'n...

Read more: Dit is wel!

Afrikaanse Artikels

slavery 2801

Oorgawe (2)

Ons ontvang drie groot voordele wanneer ons God se voorskrifte volg. Eerstens, vrede: 'Onderwerp jou aan God, dan sal jy vrede hê en sal alles met…
crops1901

A choice to make

I believe that, at least to some degree, we can each exercise control over our outlook and attitudes. And the problem is - if we don't control our…
RKLogo_Reg

Kom ons keer die afvalligheid van die nageslag om

Teen die einde van sy lewe, het Joshua die nasie se leiers bymekaar geroep en gesê: "Julle het gesien wat die Here julle God aan die nasies gedoen…

Are You Listening?

From great moments in engineering: the following story reportedly (Yes, this does have all the markings of one of those urban legends.) comes from a…
Image

Gevaarpunte!

Daar is drie gevaarpunte waar die vyand jou sal aanval: (1) Moegheid. In die Ou Testamentiese tye het "geboortereg" beteken dat jy twee maal soveel…
watering camels

Die Rebekka-beginsel (2)

Kom ons leer nog 3 belangrike lesse by Rebekka: (1) Wanneer jy vryelik gee, ontvang jy meer as wat jy ooit kon dink is moontlik. Jesus het gesê: "Die…
Under Arrest0512

Satan Is Verslaan

Kyk jy ook graag daardie TV-reekse waar die polisie die krimineel verras deur te sê: 'Jy's onder arres,' dan sy hande boei en hom in hegtenis neem?…
twins1108

Pray without ceasing

One evening six-year-old Bobby asked his father for a pet. "Sorry, son," his father said, "not now. But if you pray real hard for two months, perhaps…
RKLogo_Reg

Nagvisie

Soms sê God nie vir ons Hoekom nie omdat Hy wil hê dat ons moet weet Wie. In Psalm 23 praat Dawid aanvanklik van God "Die Here is my herder" en later…
leonie1607

Wees opbouend!

Tydens die 1920's was die Chisholm gesin baie gesiene en het 'n voorbeeld aan ander gestel. Hul huishoudster, Everlina, het reeds 45 jaar lank by…
tops1303

Moenie Gaan Totdat Jy Verkry Nie

Die Bybel sê: 'Dawid het God weer geraadpleeg. God het vir hom gesê..."Wanneer jy 'n geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy aanval,…
kaleidoskoop0505

The Scriptures Are "Kaleidoscopic"

1801, Sir David Brewster was awarded an honorary master of arts degree from the University of Edinburgh and was ordained to preach. His first sermon…
dream0207

Waagmoed

Pastoor Andy Stanley skryf: 'Ek hou 'n klein kaartjie in my lessenaar wat lees: "Moenie klein drome droom nie, want dit roer niemand se hart nie."…
corn e881d

Doen die regte dinge

George Bernard Shaw het gesê: "Mense blameer gedurig hulle omstandighede vir wat hulle is. Suksesvolle mense soek na die omstandighede wat hulle wil…
afgesonder1006

Wees Heilig

Ons hoor deesdae min oor heiligheid. Wat beteken dit om 'heilig' te wees? Laat ons eers probeer om te verstaan wat dit nie beteken nie: 1) Dit…
speaking2011

God sal vir jou die regte woorde gee

Jesus het gesê: "...moenie julle bekommer oor wat julle ter verdediging moet sê nie, want die regte woorde sal op die regte tyd vir julle gegee word.…
Image

Wanneer jy oorlaai is (2)

Jy kan nie van druk ontsnap nie, maar jy kan leer om dit te hanteer en beheer te neem van jou lewe op klein, maar belangrike maniere. Hier is twee:…
menswees2208

Seisoen van mens-wees! (Mense en hulle stories!)

Menswees is ‘n storie- ‘n storie met baie kante. Dit is stories van seer en mooi, van alleen-wees en saam met ander leef. Nooit kan ek en jy…
wwjd

'n Christelike reaksie

So sê Jesus moet ons reageer teenoor mense wat ons te na kom: "Julle het gehoor dat daar gesê is: ''n Oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand'. Maar Ek…

Picked Clean

When walking on the beach at Sanibell Island, I came upon something I'd never seen before: a perfectly formed skeleton of a fish. Nearly every bone…