• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424
breaking through

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes 1:14 1983-vertaling

Die evangelie volgens Johannes begin met woorde en beelde wat bekend was binne die Hellenistiese (Griekse) taal en wêreld waarin dit geskryf is. Woorde soos logos wat vertaal is met “die Woord” en beelde soos lig en donker sou vir die eerste lesers baie bekend geklink het.

Volgens die ou Griekse...

Read more: Kom ons stap in sy voetspore

rock-of-ages-burrington-combe

Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, waar ek altyd die veiligheid mag vind wat U tot my redding beskik het, want U is my rots en my vesting. Psalm 71:3

In 1763 is eerw Augustus Toplady in 'n donderstorm vasgekeer. Hy het in 'n skeur in 'n rots van 'n honderd voet hoog, skuiling gesoek. Daar word vertel dat hy 'n speelkaart uitgehaal het en die woorde van "Rock of Ages" (Eewge rots, geklief vir my) agterop neergeskryf het. Indien jy Burrington Combe in Engeland besoek, sal jy 'n...

Read more: My rots en my vesting

bread

Die Here sê toe vir Moses: “Ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle: Teen skemeraand sal julle vleis eet en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê sodat julle kan besef dat Ek die Here julle God is. ... Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: “Wat is dit dié?” want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle: “Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet." Eksodus 16:11-12, 15

Walliesers hou nog altyd van sing. In die 1700's was...

Read more: Bread of Heaven

am-colony-montage1

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Romeine 8:37-39

Horatio Spafford (1828-1888) was a ryk Chicago regsgeleerde met 'n vooruitstrewende regspraktyk, 'n pragtige huis, vrou, vier dogters en 'n...

Read more: Dit is wel!

Afrikaanse Artikels

Default Image

Hold Onto What You Have

Little Johnny's kindergarten class was on a field trip to their local police station where they saw pictures, tacked to a bulletin board, of the 10…
ushaka

Die struikelblokke is in jou gedagtes

Jesus het gesê dat Hy het gekom om diegene wat gevange gehou word deur vernietigende gewoontes, vry te maak, om insig te gee aan diegene wat…
oilcap1505

Having the right perspective

I heard about a lady who went into an auto parts store. She asked for a seven-ten cap. The employees all looked at each other and say, "What's a…
oil-leak-gulf-of-mexico-lg

Om God se skepping op te pas

Geslagte lank het die kerk stilgebly oor die sonde van slawerny. Dis omdat dit gewild en ekonomies voordelig was; om selfs nie eens te noem dat…
expectations2207

Expectations

I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now as always Christ will be exalted in my body,…
Image

Is jy toeganklik? (1)

Dr. John Maxwell skryf: "Vroeër of later sal 'n man, as hy wys is, ontdek dat die lewe 'n mengsel tussen goeie en slegte dae, oorwinnings en…
fiena

Geduld

Fiena is ons oudste kat. Aanvanklik gedoop; Jakomiena Wilhelmina, staan sy ook bekend as Stefaansie, Faansie, Fanna en die afgelope paar jaar, sommer…
Image

Rejoice and Weep

Little Johnny came downstairs crying loudly. His mother asked, "What's the matter?" "Dad was hanging pictures, and just hit his thumb with a hammer,"…
Shopping

Calm Down

A man was pushing a shopping cart containing a screaming, thrashing, bouncing baby boy through a supermarket. The man kept repeating such admonitions…
Image

Wanneer jy oorlaai is (3)

Alles wat verkeerd kon gaan, het! Jou tiener het 'n ring deur sy neus, die hond het op die mat gemors en die motor lek olie. Dit is geen wonder dat…
Image

Probeer om daaroor te bid!

Die spreekwoord sê: Nood leer bid. Selfs mense wat sê dat hulle nie in God glo nie bid skelmpies wanneer hulle 'n krisis beleef. Dawid sê: "Ek (sal)…
Image

Selfbeheersing

Om onsself terug te hou - selfbeheersing - word in die Bybel die bewys genoem dat God se Gees in ons woon. (Sien Gal. 5:22-23). Om te lewe sonder…
cashier1510

Wees geduldig met ander

VJ Smith het geskryf: "Ek onthou nie die datum waarop ek Marty ontmoet het nie. Soos met baie ander mense het die ry waarin ek was nie so vinnig…
wheelchair050310

When You See Jesus

Have you got more than you can handle? Does it seem as though the challenges of life outpace the joys of life? If you're feeling used up,…
2011-10-26 071724

Twee gedagtes oor Elisa

Elisa het ander gedien het tot die dag van sy dood. 'Elisa het siek geword en op sterwe gelê. Koning Joas van Israel het hom besoek en oor hom…
perfectionist0809

Is jy 'n perfeksionis?

God het geglimlag die dag toe jy gebore is. Hy was nie verplig om jou te maak nie - dit was Sy keuse. As jy dít snap, sal jy nooit weer minderwaardig…
Default Image

Footings

The beautifully decorated home was only two years old when we purchased it. It seemed ideal for us at this stage of our life that we bought it after…
ekerk

Bid vir onbekendes

Word jy ook soms moedeloos as jy die hoeveelste bedelaar by 'n volgende verkeerslig sien staan? Of dalk iemand wat alweer daar iets aan jou gaan…
comfort2907

When Others Grieve

People should never have to suffer loss alone. Yet, how do you comfort those who hurt? I think that offering genuine comfort to another is one of the…
regte ding0605

Om Die Regte Ding Te Doen (2)

Sadrag, Mesag en Abednego het loopbaansukses behaal, so hulle kon niks daarby baat om die Babiloniese koning teen te gaan nie. Waarom het hulle?…