• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

Skape is nie slim diere nie. Hulle kan nie deur vinnig vloeiende water beweeg of hulleself beskerm nie. Daarom het hulle ‘n herder nodig, ‘n goeie een. Wel, met ons is dit nie anders nie. Ons is nie so slim soos wat ons dink nie. Ook nie so sterk of oulik nie. Alles en behalwe. Dan sou die Here ons mos leeus genoem het, of so iets. Maar nou noem Hy ons sy skape omdat Hy ons heeltyd moet oppas. Ons het spesiale hemelse beskerming nodig, anders verdwaal ons. Anders sterf ons van die honger...

Read more: Nie so slim nie, maar wel kosbaar

“as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard,” Jakobus 1:3.

 

 

Uithouvermoë beteken om “koers te hou.” Uithouvermoë is maar net nog ’n woord, totdat jy ’n huwelik vol twis moet hanteer, die lang pad ná ’n bankrotskap, egskeiding of siekte moet aandurf, jou lewe moet bymekaarskraap, of jouself moet voorberei om sukses op enige gebied te behaal. Dit verg toewyding om aan te hou wanneer jou vriende jou in die steek laat, wanneer Ontmoediging “Gee boedel oor!” in...

Read more: Om koers te hou

Afrikaanse Artikels

clay0407

Thump-Thud, Thump-Thud

When a potter bakes a pot, he checks its solidity by pulling it out of the oven and thumping it. If it “sings,” it’s ready. If it “thuds,” it’s…
Frances

Neem my lewe

En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom…
cow2705

Hoe om sukses te behaal in besigheid (1)

Skape en beeste moet op verskillende maniere hanteer word. Skape moet opgepas word. Hulle het duidelike grense nodig vir hul eie beskerming. Beeste…
speaking2011

God sal vir jou die regte woorde gee

Jesus het gesê: "...moenie julle bekommer oor wat julle ter verdediging moet sê nie, want die regte woorde sal op die regte tyd vir julle gegee word.…
diamond1208

Choosing The Light

A diamond collector flew to New York one day to look at a fabulous diamond. When he arrived at the store the merchant put his best salesman on the…
RK

Moenie tevrede wees met 'n "B" nie

Harvey MacKay vertel die verhaal van 'n professor wat voor 'n klas van 30 senior molekulêre biologie studente gestaan het. Net voordat hy die finale…
RK

Jy's verlos!

Een wintersmiddag het Harry de Leyer teruggekeer van 'n veiling af met 'n groot, grys perd wat onmiddellik deur sy kinders "Snowman" gedoop is. Hy…
Rk

Om genade te bewys

Ons moet probeer "leef in vrede met alle mense" (Rom. 12:18), maar: (1) Daar sal nog steeds konflik wees. Die lewe sou tog verskriklik vervelig…
principles

Those are my principles

Untitled Document Comedian Groucho Marx quipped, "Those are my principles. If you don't like them, I have others." I have principles. And sometimes I…
2012-11-29 194311

Hou Op Daaroor Kwel!

As jy dit toelaat, gaan twee goed jou gemoedsrus versteur: 1) Die verlede. Ons almal maak foute - selfs diegene wie jy bewonder. Die Bybel sê:…

Benodig - 'n wedergeboorte!

Die Bybel sê dat Adam 130 jaar nadat hy gesondig het steeds "die vader geword van 'n seun, sy beeld, een soos hyself," (Gen. 5:3). Ons, Adam se…

Clean Wash

A young couple moves into a new neighborhood. The next morning while they are eating breakfast, the young woman sees her neighbor hanging the wash…
RKLogo_Reg

Dis genade!

Die woord 'genade' is so belangrik dat Paulus dit drie keer meer noem as ander skrywers. Gedagtig aan die geweldadige lewe wat hy gelei het: "Hoewel…
Watergate

Batseba-gate - i.e. Watergate

Dawid se "Batseba-gate" het ontstaan toe hy nie op sy hoede was nie. Dawid het seker, soos baie van ons in ons middeljare, gewonder of sy hom nog…
geluk2006 copy

Geld en geluk

Tydens ‘n vorige gesprek het ek die beginsel van geluk verduidelik. Geluk is aan jou verhouding met jouself gekoppel. Hoe jy dus oor jouself dink en…
wineskin3005

Nuwe wyn in ou sakke

Die meeste van ons is bewus van die wonderlike verhaal van nuwe wyn in ou sakke soos vertel in die bybel. Nou ek wil nie oor die verhaal uitbrei nie,…
Rolls

No Recollection

I heard this story about the owner of a Rolls Royce. It certainly sounds as if could be true: The great British automaker takes great pride in the…

Om op God se aangewysde tyd te wag

God is 'n God van orde. Alles wat hy doen, is volgens 'n afspraak. 'n Afspraak is eenvoudig 'n vergadering of gebeurtenis wat vooraf vasgestel is.…
GodIsAble1906

Laat staan jou onafhanklikheid

Die Bybel sê: "Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons Sy ontferming en genade bewys sodat ons op…
Image

Watch Out For Lucille

I heard recently about someone who works in the customer service call center of a national pager company. He deals with the usual complaints…