• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424
victory

Drikus* het vyf jaar gelede sy lewe oorgegee aan Jesus Christus en Hom aangeneem as sy Saligmaker. Hy aanbid getrou in n gemeente en lees gereeld sy Bybel. Drikus* kry egter in verskeie areas van sy lewe nie oorwinning oor verkeerde gewoontes nie. Hy voel hy faal homself en die Here, en verloor telkens sy vrymoedigheid. Elke keer wat hy verkeerde besluite neem voel hy skuldig en onwaardig. Hy vertel dat alhoewel hy lief is vir die Here, hy nie noodwendig voel hy is in oorwinning nie. Hy het al...

Read more: Die Outoriteit Van Die Gelowige (1)

502504642 295x166

Kliek hier vir die video weergawe

Dis treffend dat die koms van Jesus aangekondig is met beloftes van vrede. Sy geboorte sou die mensdom inlei in vrede in, en volgens Jesaja sou Hy selfs die Vredevors genoem word. Die profeet maak melding van ‘n ‘vrede sonder einde’ onder Sy heerskappy.

Wanneer Jesus sy dissipels voorberei op Sy terugkeer na die Vader toe, gee Hy Sy vrede vir hulle. Hy sê ook dat Hy die wêreld oorwin het, en ons daarom kan moed hou! (Joh 16:33)

Jesus se belofte van vrede is...

Read more: Vrede vir jou huis! 

toothpaste

Ek raak een oggend bewus van die tandepasta buisies in ons badkamer waarvan die een so te sê leeg was. Wat my opgeval het was die een wat basies leeg was, maar nog so een of twee keer se borsel sarsies inhet. Om die laaste bietjie tandepaste in die hande te kry druk mens mos die buisie se kop later dat hy knak.

Dit het my laat dink aan mense wie se lewenskrag deur omstandighede uitgemergel is, ‘n geknakte gees. ‘n Siel wat in die woestyn ronddwaal, elke dag ‘n herhaling van gister met geen...

Read more: Leë tandepastebuisie

fiena

Fiena is ons oudste kat. Aanvanklik gedoop; Jakomiena Wilhelmina, staan sy ook bekend as Stefaansie, Faansie, Fanna en die afgelope paar jaar, sommer Ou Kat of Ou Vrou.

Ou Fiena is darem nie meer vandag se kat-kjênd nie. Sy is darem al in mense jare ‘n rype 20 jaar oud en in katjare word sy beskou as ‘n fossiel.

Ek het al ‘n paar keer die opmerking gemaak (tot hewige ontsteltenis van wie dit ook al aanhoor) dat Fiena 5 jaar gelede al vergeet het om dood te gaan (of wat katte ook al doen in...

Read more: Geduld

Afrikaanse Artikels

Benodig - 'n wedergeboorte!

Die Bybel sê dat Adam 130 jaar nadat hy gesondig het steeds "die vader geword van 'n seun, sy beeld, een soos hyself," (Gen. 5:3). Ons, Adam se…
home1708

Tuis in God se Teenwoordigheid

Teen die einde van 'n moeilike dag voel dit lekker om tuis te kom by 'n plek wat jy ken - 'n plek waar jy jou skoene kan uitskop, in jou kamerjas kan…
rock-of-ages-burrington-combe

My rots en my vesting

Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, waar ek altyd die veiligheid mag vind wat U tot my redding beskik het, want U is my rots en my vesting. Psalm…
Image

Genees gebroke verhoudings (5)

As jy jou geliefde se vertroue in jou skend, veroorsaak jy dat julle "verhoudingsrekening" oortrokke raak! Intimiteit word vervang met pynvolle…

When You Care Enough

Someone has composed the following list of "Cards You'll Never See at Hallmark": "Looking back over the years that we've been together, I can't help…
clock_copy

Never too late

Katharine Hepburn once said, "Life is hard. After all, it kills you." And it can kill you early if you don't figure out how to change. Let me…
workingh0106

Geseënde gee!

Wendy Pope skryf: 'Wanneer God my opdragte gee, voel ek nie altyd dat ek geseën word nie. Miskien het jy al 'n soortgelyke ondervinding gehad. Hy sê…
woodpecker

Moenie 'n houtkapper wees nie

Die Amerikaanse Discovery pendeltuig kon op 'n keer nie opstyg nie - nie weens tegniese probleme of gebrek aan fondse nie, maar as gevolg van…
Ekis210801

Glo in God vir jou genesing

In die Bybel is een van die name wat God aan Homself toeken 'Jehovah Rapha'. Dit beteken 'Ek is die Here wat genees'. As God Homself die geneesheer…
Image

Hoe om op te staan wanneer die lewe jou onderkry (2)

God gee nie vir Elia 'n preek oor sy kwynende geloof nie, nee, Hy gee vir hom 'n voorskrif vir rus! God herken ons tekortkominge selfs wanneer ons…

Stiffness

Do you remember when you first learned to drive a car? If you're an "old guy" like me, you learned on a manual transmission. Do you remember all the…
Image

God se almag (2)

God se almag het twee kante - aan die een kant lê God se inisiatief en aan die ander kant lê ons reaksie daarop. Paulus skryf: "En nou . op grond van…
image0107

The Brand-New You

What’s all this talk about a new body? Do we change bodies? Is the new one different than this one? Will I recognize anyone? Will anyone recognize…
Image

What Are You Looking For?

I heard about a man who was drafted into the army. While in the army he developed a very strange habit. As he walked along each day he kept picking…
Image

Deliver Us from the Evil One

The next-to-last phrase in the Lord’s prayer is a petition for protection from Satan: “And lead us not into temptation, but deliver us from the evil…
school0203

Strewe na uitnemendheid

Daniël word om drie dinge onthou: 1) hy staan by sy beginsels, selfs al word hy in die leeukuil gegooi; 2) hy hoor God se Woord en teken dit op; 3)…
playing2708

Putting it out there

We used to play spin the bottle when I was a kid," says comedy writer Gene Perret. "A girl would spin the bottle, and if the bottle pointed to you…
lewe2806

Wat beteken God se Woord vir jou?

Een van die eerste boeke wat van die drukpers af gekom het nadat dit ontwikkel is, was die Bybel. En dis steeds die wêreld se grootste verkoper. 'n…
God-calling1308

Wat Moses oorkom het (2)

Hier is nog 3 lesse uit Moses se lewe: (1) Dit is altyd moeilik om jou gemaksposisie te verlaat. Moses wou nie die ongekompliseerde lewe in die Farao…
manager1808

Providing what we cannot

A store manager overheard a clerk saying to a customer, "No, ma'am, we haven't had any for some weeks now, and it doesn't look as if we'll be getting…