• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

crocodile0511Toe die Assiriese leër hom gedreig, het Israel se koning die profeet Elisa om hulp gevra. Elisa het hom aangesê om pyle op die grond te slaan.

Die koning het dit toe net drie keer geslaan en opgehou. Elisa was baie kwaad en het gesê: '...Jy moes vyf of ses keer geslaan het, dan sou jy Aram heeltemal verslaan het, maar nou sal jy Aram net drie keer verslaan' (v. 19 NV).

Dis 'n verhaal van gedeeltelike oorwinning, of van wat kon wees as die koning meer gedoen het. Want sien, dis nie net die geleentheid nie - dis die houding wat die uitkoms bepaal. God sal jou kans gee om te wen, maar jou betrokkenheid bepaal die omvang van jou oorwinning.

Paulus skryf: 'Doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie' (Efesiërs 6:7 NV). Tyd het niks vir Paulus beteken nie, want hy was op 'n sendingsreis. 'Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang as ek maar net my lewenstaak kan voltooi nie...wat ek van die Here Jesus gekry het...' (Hand. 20:24 NV).

Indrukwekkende mense leef met daardie ingesteldheid. Is jy met jou hele hart betrokke? Gee jy jouself ten volle? Paul Hogan, wat die rolprentkarakter Crocodile Dundee vertolk het, het gesê: 'Die geheim van my sukses is dat ek meer afgebyt het as wat ek kon kou, en toe kou ek so vinnig as wat ek kon.' Visies kom nie maklik nie. Hoe groter jou visie, hoe groter die prys.

Die geheim om jou visie te vervul, is: bly net kou!

Bron : Radiokansel