• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

2012-09-27 233834Jesus het inderwaarheid as 'n vertaler opgetree. Hy het Sy boodskap van die Vader gekry en dit toe vir die mense rondom hom vertaal.

Hy het 'n stem gehoor wat ander nie kon hoor nie. En omdat Hy dit kon hoor, het Hy anders opgetree.

Onthou jy toe almal bekommerd was oor die blinde man? Jesus was nie. Op 'n manier het Hy geweet dat God Sy mag in die geval sou uitwys (Joh. 9:3). Onthou jy toe almal hartseer was oor Lasarus se siekte? Jesus was nie. Instede daarvan om haastig na Sy vriend se siekbed te gaan, het Hy gesê: 'Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, sodat die Seun van God hierdeur verheerlik kan word...' (Joh. 11:4 NV).

Watter verhouding is meer intiem as dit? Jesus het 'n ononderbroke gemeenskap met Sy Vader. Hoe het Hy dit gedoen? Hy het in die vroeë oggendure opgestaan om te bid. Hy het deur die nag, terwyl ander geslaap het, met Sy Vader in gemeenskap verkeer. Hy het die ewigdurende eise en verwagtinge van ander vermy om Sy agenda in ooreenstemming met die van God te bring.

Dink jy die Vader wil dieselfde vir jou hê? Ongetwyfeld. Paulus sê dat jy 'bestem [sal wees] om gelykvormig te wees aan die beeld van Sy Seun' (Romeine 8:29 NV). So 'n lewenstyl is wel belowe, maar nie gewaarborg nie. Dit kom teen 'n prys. Is jy bereid om daardie prys te betaal? Johannes skryf: 'Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê' (1 Joh. 1:3 NV).

Alleenlik wanneer jy tyd in God se teenwoordigheid deurgebring het, wanneer jy 'gesien en gehoor' het, sal jy oor Jesus kan praat op 'n manier wat ander sal dwing om te luister.

Bron : Radiokansel