• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

thinking2208Agter elke ding wat jy doen is daar 'n gedagte! As jy ernstig daaroor is om jou lewe te verander, moet jy jou denkpatrone verander. Dis nie maklik nie en gebeur ook nie oornag nie. Verbeel jou jy is op 'n boot waarvan die outomatiese stuur gestel is om 'n spesifieke rigting te volg. As jy skielik sou besluit jy wil in 'n ander rigting gaan, is jou eerste opsie om wilskrag te gebruik. Jy gryp die stuur en dwing die boot in 'n ander rigting. Jy sal egter voortdurend teenstand van die outomatiese stuur kry. Jou arms sal moeg word en wanneer jy die stuur los, sal die boot na sy geprogrammeerde rigting terugkeer. Verstaan jy? Dis die gevolg as jy jou lewe deur wilskrag probeer verander: 'Ek sal myself dwing' om op te hou drink, ooreet, ensovoorts. Jou wilskrag sal wel kortstondige verandering teweegbring, maar dit veroorsaak voortdurende spanning omdat jy nog nie die oorsake van jou probleme aangespreek en jou denke verander het nie.

Die verandering voel nie natuurlik nie. Jy gooi dus tou op, keer na jou ou leefwyse terug en verklaar, 'Dis hoe ek is. Ek sal nooit verander nie.' Tweede opsie: God se krag. Dis die beter manier! Die Bybel sê, '...laat God julle omvorm deurdat Hy julle denkpatrone vernuwe.' Verandering begin altyd met jou denke! Hoe jy dink, bepaal hoe jy voel, en hoe jy voel, bepaal hoe jy optree. Hoe kan jy jou denke verander? Deur dit elke dag met God se Woord te programmeer. 'Hoe kan 'n jongmens 'n skoon lewe lei?

Deur gehoorsaam te wees aan u woord' (Psalm 119:9).

Bron : Radiokansel