• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

prize0808Let op Sy woorde as jy ernstig daaroor is om meer soos Jesus te word: 'Doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen. Leen aan hulle! En moenie bekommerd wees dat hulle julle dalk nie kan terugbetaal nie. Dan sal julle beloning in die hemel baie groot wees' (Lukas 6:31-35). Wees lief vir ander sonder om liefde terug te verwag. Gee, al sê niemand dankie nie. Vergewe, al vergewe niemand jou nie. Kom vroeg, bly tot laat, belê alles wat jy besit, al merk niemand dit op nie. Paulus noem dit '...die hemelse prys...' (Filippense 3:14) omrede geeneen van ons ooit so 'n hoë standaard vir onsself sal stel nie!

Moenie glo dat sommige mense maar net van nature meer liefdevol as ander is nie. Liefde is 'n keuse, en dit kom teen 'n prys! Jy kan nie liefde aan ander gee wanneer jy gedurig in die spieël staar, of verbete vasklou aan wat jy besit nie. Liefde sal jou jou tyd, jou geld en jou selfbetrokkenheid kos. Moenie dink dat jy soms 'n erediens kan bywoon, 'n selfhelpboek lees, of 'n seminaar bywoon en sonder meer in 'n onselfsugtige mens sal verander nie. Daar is geen kitsformules nie. Ten einde lief te hê, moet jy jou kruis opneem, jouself verloën en aan ander voorrang verleen. Onthou jy die vrou wat op owerspel betrap is? Jesus het haar opgehelp, bygestaan en haar as verloste huistoe gestuur. Wil jy waarlik soos Hy wees? Gaan soek die lydendes en hulpeloses, en diegene wat verkeerd doen. Bedien hulle totdat hulle verlos en herstel is en reg doen. Dis 'n onbaatsugtige lewe!

Bron : Radiokansel