• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

2011-10-27 194543Michael Bruner vertel dat hy as voortvarende student 'n lesing deur 'n voormalige Amerikaanse Prokureur-Generaal bygewoon het. Na die lesing het hy die belangrike man so ewe vir koffie genooi. Tot die verbasing van die ondergeskiktes het die man ingestem. Hulle het omtrent 'n uur lank gesels en Bruner het baie vrae gevra, soos: watter beroemde mense het hy ontmoet; hoe was dit om gedurende die tagtigerjare in die pos te wees.

Toe Bruner vra wie die 'grootste' persoon was wat hy ooit ontmoet het, het die man geantwoord dat hy nie aan mense in terme van grootsheid dink nie. Die man het toe iets gesê wat Bruner nooit sal vergeet nie: 'Moenie daarna strewe om die grootste te wees nie, strewe eerder daarna om grootse dinge te doen. As jy na grootsheid strewe, sal jou grootsheid saam met jou sterf. Maar grootse dade sal voortleef. Die enigste manier om dit te doen, is om te dien. Lei deur te dien en jy sal grootse dinge doen.' Bruner het nie besef dat daardie woorde uit die Skrif kom nie - Jesus was immers die vergestalting van dienende leierskap. Toe Bruner die hotel waar hulle koffie gedrink het, verlaat om oor die straat te stap, het 'n blinde man en sy gidshond langs hom by die verkeerslig gewag. Bruner het na die pragtige hond gekyk, die hond was wakker, sy enigste doel was om na sy eienaar om te sien. Die lig het groen geslaan en die hond het die blinde oor die straat gelei. God het aan Bruner 'n lewende gelykenis gegee! Bruner het 'n les geleer: 'Volg grootse dinge na, nie grootsheid nie; lei deur te dien.'

Bron : Radiokansel