• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

2011-10-13 220424Die jong doopouers het oor hulle babaseuntjie se naam gestry. Die ma wou haar pa vernoem en haar man sy pa. Toe die pastoor uitvind dat albei die oupas Josef heet, het hy gevra wat die probleem dan is. Die pa het geantwoord, 'Wel, haar pa is 'n krimineel en my pa is 'n Christen. Hoe sal mense weet na wie die kind vernoem is?' Die pastoor het geantwoord, 'Noem hom Josef en kyk na watter oupa aard hy. Dan sal almal kan sien wie se naam hy dra.' Jesus het ons geleer om so te bid, 'Laat U Naam geheilig word. Laat U Koningsheerskappy kom. Laat U wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel.' (vs. 9-10).

Saint Franciscus het eendag in 'n dorp gaan preek en 'n jong monnik saamgeneem. Daar aangekom, het hulle egter net met die dorpsmense en die verkopers op die markplein gesels. Terwyl hulle na die klooster terugstap, het die jong monnik gevra hoekom hulle dan nie gepreek het nie. Sint Franciscus het geantwoord, 'Mense het deurentyd na ons geluister; hulle het ons gesindheid en optrede dopgehou. Dit was ons boodskap.' Paulus skryf, '...[wees] met julle eie sake besig...[werk] met julle eie hande...sodat buitestanders agting vir julle leefstyl sal kry...' (1 Tessalonisense 4:11-12). Dit beteken jou woorde en dade moet klop, jy moet werklik vir ander omgee, niemand bedrieg nie, jou geldsake in orde hou, nie jou werkgewer indoen nie.

Petrus skryf, '...almal moet nederig in mekaar se diens staan...' (1 Petrus 5:5). Dis maklik om jouself 'n Christen te noem, maar jou dade moet dit bewys!

Bron : Radiokansel