• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

2011-10-11 223200Die Bybel vertel van 'Simson, Jefta, Dawid, Samuel, wat deur te glo koninkryke verower, die reg herstel, verkry [het] wat God beloof het, leeus se bekke toegestop, die gloed van vuur geblus en aan die swaard ontkom [het]. Hulle het krag in hulle swakheid ontvang...' (vv. 32-34). Wie was hulle? Jefta was 'n uitgeworpene, die kind van 'n ongehude moeder. Samuel was 'n groot profeet, maar nie 'n wonderlike ouer nie. Dawid was 'n psalmdigter, maar het 'n buite-egtelike verhouding gehad. Hulle het egter almal krag ontvang. Jy kan ook!

God werk deur mense soos hulle, maar verduidelik nooit Sy redes nie. Hy plaas ons in moeilike omstandighede, ontsluit dan ons geloof, ons medelye en ons kreatiwiteit. Wanneer ons nie weet waarheen om te gaan nie, bring Hy ons in verbinding met die regte mense wat die regte deur op die regte tyd kan oopmaak. Dit beteken egter nie dat ons nie bang sal wees nie; vooruitgang is nog altyd deur die mense gemaak wat hulle vrese in die oë kon kyk en hulle kon oorwin. Hulle het besef dat geleentheid en sekerheid teenoorgesteldes is. Die waarheid is dat as die uitdagings in jou lewe nie jou geloof beproef nie, die Here waarskynlik nie betrokke is of daarin behae sal vind nie.

Phillips Brooks het gesê, 'Moenie vir makliker lewens vra nie; bid om sterker mense te wees. Moenie vir take vra wat gelyk aan julle vermoëns is nie, bid om krag wat gelyk is aan julle take. Die uitvoer van julle werk sal dan geen wonder wees nie, maar julle sal die wonder wees. Jy sal elke dag wonder oor jouself, oor die rykdom van die lewe wat jy deur God se genade verkry het.'

Bron : Radiokansel