• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

meeting0803Aardse rykdom sal op die Oordeelsdag geen waarde hê nie. Uiterlike skoonheid sal geen faktor wees nie. Roem sal vergete wees. Alle oë sal slegs op Christus gevestig wees. Diegene wat Hom misken het, sal dié woorde hoor, '"Gaan weg van My af ..."' (Matteus 25:41 NLV). Diegene wat Hom as Here en Saligmaker aanvaar het, sal geen vrees hê nie: '...ons vrymoedigheid kan hê op die oordeelsdag. Want dan sal ons ook in hierdie wêreld wees soos Hý is' (1 Johannes 4:17 NLV). Dink daaroor!! God sien jou soos wat Hy Jesus sien, onberispelik! Aangesien jy 'in' Christus is, kan jy die Oordeelsdag soos Christus beskou, met vertroue. Die sondelose Christus vrees geen oordeel nie. Christus die Lewegewer vrees die dood nie. Dus, moet óns wat 'in' Christus is, oordeel of dood vrees? Geensins: '...want in hierdie wêreld lewe [is] ons reeds deur die liefde net soos Jesus.' (1 Johannes 4:17 1983-vertaling).

Jy sal nie in die hemel kom omdat jý waardig is nie, maar omdat die Een op wie jy vertrou het, waardig is! Luister: 'En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.' (1 Johannes 4:17-18 NLV).

Bron : Radiokansel