• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

Ryk_verhoudingGod begeer bo alles dat ons onsself vir Hom sal gee. Neem byvoorbeeld vir Petrus. Hy was so tipies mens: hy het Christus gevolg, van Hom geleer, Hom gedien, in Hom getwyfel, Hom misverstaan, Hom aanbid en Hom verloën. Tog was Jesus se laaste vraag aan hom eenvoudig: "Petrus, het jy my lief?" Hy het die vraag drie keer herhaal. Volgens Augustinus kan alle etiek daarin opgesom word: "Wees lief vir God en doen wat jy wil", want as jy God liefhet, sal jy die dinge wil doen wat God liefhet. Jy sal soos die Psalmdigter kan sê: "Dis my begeerte om u wil te doen, my God..." (Psalm 40:8 NLV).

God het ons geskep om saam met ons te wees. In die tuin van Eden het Hy saam met die man en vrou wat Hy geskep het, rondgeloop, net om by hulle te wees. Toe Hy die volk Israel bymekaar gebring het, het Hy gesê: "Ek sal by julle wees, Ek sal julle God wees en julle sal my volk wees" (Levitikus 26:12 NLV). Die geboorte van Jesus is soos volg aangekondig: "... en die mense sal hom Immanuel noem", wat beteken "God is by ons" (Matteus 1: 23 NLV). Ek kan myself nie dwing om God lief te hê nie, maar ek kan Hom beter leer ken. En omdat God liefde is, sal my eie liefde vir Hom toeneem soos wat my kennis van Hom toeneem. So, ek kan hierdie dag waarop God as't ware sê: 'Ek wil die dag saam met jou spandeer', gebruik om Hom lief te hê. En môre kan ek Hom 'n bietjie méér liefhê. Dít is 'n "ryk verhouding met God".

Bron : Radiokansel