• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

Lifesaver

'n Groep kinders op veldskool was besig om die skepping te bespreek. Een het gevra: "As alles dan 'n doel het, hoekom het God giftige plante gemaak?" 'n Ander kind het geantwoord: "Want Hy weet daar is sekere dinge waarvan ons ons hande moet afhou!" Dis nie altyd maklik nie. "Soms maak my lewensmaat my mal." Miskien maak jy hom ook mal! Geen twee mense is honderd persent versoenbaar nie. God sê: "Dit verklaar hoekom 'n man van sy pa en ma weggaan, saam met sy vrou lewe en hulle dan soos een mens word." (Gen 2:24 NLV) Die "weggaan" deel is maklik, maar om "soos een" te word verg 'n leeftyd se opoffering en harde werk!

Jesus het gesê: "Julle moet regtig nie ontsteld of beangs word nie." (Joh 14:27 NLV) Leer om te "laat gaan" en konsentreer eerder daarop om die vrugte van die Heilige Gees in jou lewe te kweek. Om te laat gaan, beteken nie dat jy nié omgee nie; dit beteken bloot dat jy ander toelaat om uit die gevolge van hul dade te leer. Jesaja 26:3 sê: "U bewaar elkeen... wie se gedagtes op U gerig is." Om te laat gaan, beteken dat jy omgee in plaas van oppas. Dit beteken dat jy jouself uit die proses verwyder, en nie die eindresultaat probeer beïnvloed deur te kla, te oordeel, te vermaan, te kritiseer of te reguleer nie. Dit gaan oor die besef dat jyself die enigste persoon is aan wie jy kan verander! Dit gaan daaroor om minder angstig te wees en meer te vertrou. Dit gaan oor die aanvaarding dat "ten spyte van al hierdie dinge", ons "oorwinnaars in Christus" (Rom 8:37 NLV) is.

Kopiereg 2009 Radiokansel