• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424
ImageDawid het gesê: "Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal op my lippe wees." 'n Dankbare hart moet ons elkeen se lewenswyse wees. Het jy geweet dat dit jou lewe kan red? Toe Jona ongehoorsaam was en binne-in die vis beland het, het hy vir die Here gesê: "Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring," (Jon. 2:9, NAV). Toe hy dit gedoen het, het die Here die vis beveel om vir Jona uit te spoeg op droë land. Wanneer jy in 'n diep, donker gat is en alles rondom jou in duie stort, juis dan moet jy jou stem verhef en die Here prys. Niks kan meer wys hoeveel vertroue jy in Hom in krisistye het as jou danklied nie.
'n Dankbare hart doen twee goed:
(1) Dit bou jou geloof. Die rede waarom "ons [kan] lewe deur geloof, nie deur sien nie," (2 Kor. 5:7, NAV), is omdat ons weet dat God, ten spyte van ons omstandighede, alles in ons belang laat werk (Rom. 10:17, NAV). Wanneer jy God se beloftes uit jou eie mond hoor vloei, help dit om geloof in jou hart te laat groei. So begin om te praat!
(2) Dit herstel lewe. Voordat Jesus vir Lasarus uit die dood uit opgewek het, het Hy opgekyk na die hemel en gesê: "Vader, Ek dank U dat U My verhoor het. Ek weet dat U My altyd verhoor," (Joh. 11:41-42, NAV). Daar gebeur iets wonderlik wanneer jy begin om God te dank daarvoor dat Hy jou red, beskerm en versorg. Jou geloof kry vlerke. Jy kry die moed om dié goed wat jy dalk gedink het dood is in jou lewe, weer op te wek. Dus, kweek 'n dankbare hart!
© Radio Kansel 2009 (www.radiokansel.co.za)