• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424
Let op die woorde: "Geloof dan." Dank God vir die geloof van ons vaders en die geloofservaringe uit ons verlede. Maar om God se roeping vir jou vir vandag te vervul, benodig jy "dan geloof". Jesus het gesê: "As julle maar geloof het so groot soos ‘n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê: 'Gaan staan daar anderkant!' en hy sal gaan," (Matt. 17:20, NAV). Jou ouma se geloof kon haar berg verskuif het, maar dit gaan jou geloof verg om "hierdie berg" te verskuif. Ons almal het ‘n "hierdie berg" in ons lewe wat God gewillig sal skuif. Wat is dan die probleem? Ongeloof. Selfs al het Christus aan die dissipels die mag gegee om siekes te genees, was hulle net magteloos in die teenwoordigheid van ‘n duiwelbesete seun. Daarom vra hulle vir Jesus: "Hoekom kon ons nie die geeste uit hom uitdrywe nie?" (sien Matt .17:19). Kyk mooi na dit wat Jesus hulle daardie dag wou leer:
(1) Begin klein, anders begin jy glad nie. Geloof so groot soos ‘n mosterdsaadjie sal, soos alle saad, groei in iets wat groter is. Begin waar jy is; glo in God vir die gewone alledaagse dinge. Wanneer Hy dan jou geloof eer, erken dit, dank Hom daarvoor en bou daarop voort.
(2) Sit ‘n wag voor jou mond! "As julle maar geloof het sal julle vir hierdie berg sê: 'Gaan staan daar anderkant!' en hy sal gaan," (Matt. 17:20, NAV). Jou woorde laat die lewensgewende krag ontstaan wat in jou geloof is, daarom moet jy dit wat uit jou mond kom korrigeer en kontroleer. Maak seker dit is in lyn met die Skrif.
(3) Soms het jy 'n bietjie meer nodig. Sommige berge eis bietjie meer gebed, of soos in die geval van hierdie seun, die mag wat ontstaan deur te vas.
As jy gewillig is om aan God se voorwaardes te voldoen, sal berge in jou lewe verskuif.
© Radiokansel.co.za