• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

ImageOns het al elkeen verhale gehoor van mense wat in 'n koma is, nie in staat om enige reaksie te toon nie, maar steeds ten volle bewus van wat om hulle aangaan. Een pasiënt het vertel dat dit gevoel het asof hy gevange gehou is in sy eie liggaam, terwyl hy wanhopig geluister het hoe sy geliefdes rondom hom besig is om moed op te gee en dokters die moontlikheid om sy masjiene af te skakel, bespreek het. Hier lê 'n belangrike oorlewingsbeginsel: Wanneer jy met iemand gesels wat stry teen teëspoed of 'n ernstige siekte , praat met sy Gees.

 Praat met die deel wat in staat is om in die geloof op te staan en te reageer. "Die geloof kom dus deur . (te) hoor, en . wat ons hoor, is die verkondiging van Christus," (Rom.10:17, NAV). Hoe kry ons geloof? Deur te luister na wat God dink, wat Hy sê en wat Hy kan doen wanneer ander reeds opgegee het.

Jy sê: "Maar die situasie lyk hopeloos." Miskien, maar totdat jy nie van God gehoor het nie, is die laaste woord nie uitgespreek nie. God het vir die profeet Esegiël gesê dat hy in die laagte vol bene moes gaan staan (dit is omtrent so erg soos wat dit kan wees!) en moet sê: "So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe," (Eseg. 37:5, NAV).

 Jy kan nie vashou aan 'n geliefde wanneer die alwyse God besluit dat dit tyd is om hom huis toe te neem nie. Maar tot dan, spreek lewenswoorde teenoor hulle Gees. En spreek hulle teenoor jouself ook.Geloof ontken nie die realiteit van die omstandighede nie - dit weier net om daardeur geïntimideer, ingeperk of regeer te word. Dit is hoekom Paulus skryf: "Ons beoordeel . niemand meer volgens menslike maatstaf nie," (2 Kor. 5:16, NAV). Spreek woorde van die lewe teenoor hulle Gees - en teenoor jou eie Gees ook!

~Radio Kansel