• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

fighterMense is van nature vegters, dus kom ons oorlewingsinstink na vore wanneer ons aangeval word. Paulus sê egter, 'Ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my' (Galasiërs 2:19-20). Jy sal nie die regte besluite kan neem wanneer selfbehoud jou vernaamste doelwit is nie. Jy kan nie op grond van wat reg voel en wat vir ander aanvaarbaar is, besluit nie, maar eerder op grond van wat God van jou verwag. Jy kan slegs goeie vrugte dra wanneer jy gewillig is om die self te laat sterf: '...as 'n graankorrel nie in die grond val en [die self laat] sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan; maar as hy sterf, lewer hy baie vrug op' (Joh. 12:24).

Talle vegters van die Bybel het God se guns verbeur omdat hulle slegs op hulle eie belang gefokus het. Lot het die vrugbare vlaktes van die Jordaanvallei gekies, maar sy gesin in die proses verloor. (Genesis 13:10-11). Die ryk jong man kon 'n dissipel van Jesus gewees het, maar sy besittings was vir hom belangriker (Markus 10:22). Hoe meer ons het, hoe stywer klou ons gewoonlik daaraan. Jesus het gesê, 'As jy jou lewe vir jouself wil hou, sal jy dit verloor. Maar as jy jou lewe vir My opgee, sal jy ware lewe vind.' (Lukas 9:24). Paulus het geskryf, 'Al is my lewe kosbaar, ag ek dit van geen waarde as ek nie my lewenstaak en my bediening wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak nie...' (Handelinge 20:24).

Die veiligste plek - die enigste plek - is in die wil van God!

Bron : Radiokansel