• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

1ahab-and-vineyardDie Bybel sê: "Koning Agab van Samaria het 'n paleis in Jisreël gehad. Langs die paleis was 'n wingerd wat aan Nabot ... behoort het. Op 'n dag sê Agab vir Nabot: 'Aangesien jou wingerd net langs die paleis is, wil ek dit graag van jou koop vir 'n groentetuin. Ek sal vir jou 'n beter wingerd in ruil gee. Anders kan ek jou daarvoor betaal.' Maar Nabot het Agab geantwoord: 'Mag die Here verhoed dat ek die erfgrond van my voorouers vir u gee.'" (1 Kon 21:1-3 NV). Deur sy erfporsie te beskerm, het hierdie man met integriteit sy lewe verloor.

Vandag kom die geloof van ons voorvaders oral in gedrang - van die skool tot by die werk. Bybelse waardes wat ons vir jare al lei, word deur die Agabs van hierdie wêreld bevraagteken en ondermyn. Die Bybel het dit voorspel en vir ons gesê om bedag te wees daarop, maar om nie bang te wees nie. Vir die kerk in die eindtyd sê God: "Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie... Bly getrou tot die dood toe, en Ek sal julle die lewe as kroon gee." (Openb 2:10 NV). Nabot het geweier om sy waardes prys te gee vir iets wat groter en beter lyk.

Hy het geweier om sy waardes prys te gee vir dié wat in magtige posisies sit. Hy is 'n voorbeeld vir ons. Staan vierkantig op God se Woord en weier om op te gee.

Maak jou kinders in geloof bymekaar en sê: "Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien." (Jos 24:15 NV).

Bron : Radiokansel