• 2014-03-17-12-03-05103719515
  • 2014-03-17-12-03-43195046250
  • 2014-03-17-12-03-071878311798
  • 2014-03-25-03-03-02462461642
2014-03-17-12-03-051037195151 2014-03-17-12-03-431950462502 2014-03-17-12-03-0718783117983 2014-03-25-03-03-024624616424

ImageDie kruis is die universele simbool van die Christendom. Dit is amper onmoontlik om êrens heen te gaan sonder om dit op 'n kerktoring of grafsteen te sien pryk. Hoe het 'n martelingsinstrument vir baie 'n simbool van vergifnis en hoop geword? Ons dra tog nie klein valbyle om ons nekke of teken replikas van vuurpelotonne op ons kerkmure nie? Die antwoord hierop vind ons in die kruis self.

Die horisontale balk simboliseer die breedte van God se liefde, terwyl die vertikale balk die diepte en hoogte simboliseer. Dit is hoekom God regverdig en goedhartig kan wees sonder om sy standaarde te verlaag, hoekom Hy waarheid en genade kan uitdeel, en hoekom Hy ons kan verlos sonder om ons sondes goed te ag. Johannes het gesê: "God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê," (Joh. 3:16, NAV).

Ons kan dankbaar wees dat God nie sê dat Hy net die rykes, die bekendes, die mooistes, die nugteres, of die suksesvolles liefgehad het nie - dan was ons in die moeilikheid! Nee, as jy in "die wêreld" leef, is jy hierby ingesluit!

Jesus moes nie sterf nie, Hy het gekies om te sterf! Hy het vir dié wat Hom gevange geneem het gesê: "Ek (kan) 'n leërmag engele van my Vader vra en Hy sal hulle stuur. Maar as Ek dit sou doen, hoe sou die skrifwoord dan vervul word waarvolgens dit juis op hierdie manier moet gebeur?"

Dit is soos Max Lucado sê: "Die krag agter die hamer was nie die woedende massa nie, die hand wat die spies vasgehou het, was nie 'n Romeinse soldaat nie, die uitspraak was nie deur die jaloerse Jode beslis nie. Jesus het self die spykers gekies. As die soldaat sou huiwer, sou Jesus self die hamer geswaai het."

© Kopiereg 2007 Radiokansel www.radiokansel.co.za